Ba tượng Xuân Diệu

   

Sau bức tượng Xuân Diệu của Lê Ân tạc tặng cho CLB Văn học Xuân Diệu được nhập về Trung tâm VHTT tỉnh Bình Định vào ngày 18.12.2008 ở Bình Định đang có 3 bức tượng  
Xuân Diệu. Một bức tượng đặt ở Nhà văn chỉ Tuy Phước một bức đặt tại Nhà tưởng niệm Xuân Diệu và một bức đặt tại CLB Văn học Xuân Diệu.

Bạn có cảm nhận gì về ba bức tượng này?

 
Bức tượng đặt ngoài trời tại Nhà Văn chỉ Tuy PhướcBức tượng đặt tại Nhà tưởng niệm  Xuân Diệu (Gò Bồi)Và bức tượng đặt tại CLB Văn học Xuân Diệu

H.T.P

TƯỢNG CÓ HỒN

BỨC TƯỢNG XUÂN DIỆU DO LÊ ÂN TẠC TẶNG VÀ ĐẶT TẠI
CLB VĂN HỌC XUÂN DIỆU LÀ GIỐNG HÌNH XUÂN DIỆU VÀ CÓ HỒN NHẤT.
"Nhà thơ tạc tượng nhà thơ
Hồn thơ ăm ắp mắt mơ thơ tràn
Tượng này đáng giá ngàn vàng
Gặp LÊ ÂN chắc say tràn cung mây"

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2930','kbtljkdjqba74is2s321sj0el1','0','Guest','0','54.196.42.8','2018-08-22 14:23:07','/a118839/ba-tuong-xuan-dieu.html')