Clip: Dã ngoại Hầm Hô (Tây Sơn)

Clip thành viên CLB Xuân Diệu dã ngoại tại Hầm hô Tây Sơn sau khi tham quan bệnh viện Phú Phong

tranvietdung

nhắn lại đức trung

Trẫm giờ buồn quá đỗi
Rượu chẳng thiết tha gì
{Bỡi chỉ còn Hoàng Hậu
Đã xa rồi Thứ Phi}...

laiductrung

THƯƠNG TẶNG BÁC TRẦN VIẾT DŨNG:

THƯ GỬI "VUA"...

Vua dạo này có khỏe
Uống được nhiều không vua
Quy Nhơn ta vẫn vậy
Uống cạn trăng mấy mùa

Vua dạo này có khỏe
Hát được nhiều không vua
Nghêu ngao ta vẫn vậy
Hát cạn đêm mấy mùa

Vua dạo này có khỏe
Yêu được nhiều không vua
Đa mang ta vẫn vậy
Yêu sạch ni các chùa

Vua dạo này nhớ khỏe
Uống thật nhiều nhe vua
Hát và yêu cũng vậy
Sống là chơi mấy mùa...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2930','d33ebnnhgjh6vtdncllg55c2u0','0','Guest','0','54.92.174.226','2018-08-22 13:01:18','/a164315/clip-da-ngoai-ham-ho-tay-son.html')