Clip: Đêm thơ Biển đảo quê hương

Nghệ sĩ Băng Châu ngâm thơ


Nghệ sĩ Bích Hạnh ngâm thơ

(Xem thêm tại trang gốc Youtube.com)
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2930','v86id7f836208tbhuk8sjfrsa6','0','Guest','0','54.92.174.226','2018-08-22 13:01:21','/a179250/clip-dem-tho-bien-dao-que-huong.html')