Clip: Đêm thơ Biển đảo quê hương

Nghệ sĩ Băng Châu ngâm thơ


Nghệ sĩ Bích Hạnh ngâm thơ

(Xem thêm tại trang gốc Youtube.com)