Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng thôi giữ chức Chủ tịch Hội VHNT Bình Định

Căn cứ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 12.8.2009 UBND tỉnh Bình Định đã ra Quyết định điều động số 1995: "Điều động đồng chí Nguyễn Thanh Mừng Chủ tịch Hội VHNT tỉnh về công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 17.8.2009 nhiệm vụ cụ thể của đồng chí Nguyễn Thanh Mừng do đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo phân công..."

Ngày 31.8 Hội VHNT Bình Định đã tổ chức họp Ban Chấp hành mở rộng gồm các thành viên trong BCH Hội khóa III Ban Kiểm tra Hội và BCH 8 Chi hội trực thuộc. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy lãnh đạo Sở Nội vụ.

Tại cuộc họp đồng chí Lê Kim Toàn Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phổ biến các văn bản Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến công tac tổ chức cán bộ nhân sự chủ chốt của Hội VHNT Bình Định.

Theo đó tại kỳ họp lần thứ 56 ngày 6.8.2009 sau khi nghe ý kiến đề xuất của các ngành tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có ý kiến kết luận: "Thống nhất chủ trương điều động đồng chí Nguyễn Thanh Mừng Chủ tịch Hội VHNT tỉnh về công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệm vụ cụ thể của đồng chí Nguyễn Thanh Mừng do đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo phân công; Thống nhất chủ trương cho làm nhân sự giới thiệu đồng chí Nguyễn An Pha Phó giám đốc Sở VH-TT-DL để BCH Hội VHNT tỉnh bầu vào BCH Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Hội VHNT tỉnh khóa III...".

Căn cứ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 12.8.2009 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ra Quyết định điều động số 1995: "Điều động đồng chí Nguyễn Thanh Mừng Chủ tịch Hội VHNT tỉnh về công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 17.8.2009 nhiệm vụ cụ thể của đồng chí Nguyễn Thanh Mừng do đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo phân công..."
Đồng chí Lê Kim Toàn cũng xác định: "Theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định điều động của UBND tỉnh kể từ ngày 17.8.2009 đồng chí Nguyễn Thanh Mừng đã không còn làm Chủ tịch Hội VHNT Bình Định nữa".

Cũng tại cuộc họp này Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã giới thiệu đồng chí Nguyễn An Pha hội viên thuộc Chi hội Sân khấu Hội VHNT Bình Định hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam để BCH Hội VHNT bầu vào BCH Ban Thường vụ và Chủ tịch Hội VHNT Bình Định. Kết quả đồng chí Nguyễn An Pha đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội VHNT Bình Định với đa số phiếu.

 

Thanh

đôi lời

Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết xong tôi nghĩ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ban thường vụ Tỉnh ủy rất sáng suốt đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng công minh...

Mong rằng ai đó hãy coi việc đã rồi là bài học để rèn luyện mài giũa hơn nữa để "Ngọc càng mài càng sáng".

Các văn nghệ sỹ tập trung sáng tác và yên tâm mái nhà chung là Hội là tổ ấm của mọi người.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2930','lelk555c2qmmnf4ltl0dfjigb6','0','Guest','0','54.92.174.226','2018-08-22 13:01:51','/a181102/nha-tho-nguyen-thanh-mung-thoi-giu-chuc-chu-tich-hoi-vhnt-binh-dinh.html')