Kiểm tra tại Hội VHNT Bình Định

Ngày mai (28.9.2009) Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy bắt đầu cuộc kiểm tra toàn diện đối với Hội VHNT Bình Định bằng hoạt động kiểm tra quy trình khai trừ ông Lê Hoài Lương Chi hội trưởng Chi hội Văn học ra khỏi Hội VHNT Bình Định. Cuộc kiểm tra này được giao Sở Nội vụ tổ chức đoàn thanh tra. Đoàn thanh tra sẽ làm việc với Ban chấp hành và Ban Kiểm tra Hội VHNT Bình Định...

Mấy ngày gần đây nhất là sau khi ông Nguyễn Thanh Mừng có bài viết "TAO ĐÀN THỜI NAY" đăng trên báo Thể thao & Văn hóa cuối tuần ra ngày 25.9.2009 để dưới tên mình chức danh "Chủ tịch Hội VHNT Bình Định kiêm Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Bình Định"  trên một số blog đã rộ lên chuyện Hội VHNT tỉnh Bình Định hiện tại có 2 chủ tịch; chuyện Kết luận của Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tại kỳ họp lần thứ 56 ngày 6.8.2009 và Quyết định số 1995 do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Thiện ký về việc điều động ông Nguyễn Thanh Mừng Chủ tịch Hội VHNT Bình Định sang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định kể từ ngày 17.8.2009 không được thực hiện...
Theo những thông tin mà chúng tôi có được thì sau cuộc họp Ban Chấp hành Hội VHNT Bình Định mở rộng ngày 31.8.2009 để phổ biến các văn bản Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến công tác tổ chức cán bộ nhân sự chủ chốt của Hội VHNT Bình Định ông Nguyễn Thanh Mừng và các ông Văn Thinh Huỳnh Tấn Phú... đã tỏ ra bất phục Quyết định của UBND tỉnh và có đơn phản ứng. Trước tình hình đó sau nhiều cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo giao cho ông Lê Hữu Lộc Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện hoạt động của Hội VHNT Bình Định trong thời gian qua đồng thời tổ chức kiểm điểm đối với ông Nguyễn Thanh Mừng. Cũng chính lý do đó việc chuẩn y chức Chủ tịch Hội VHNT Bình Định cho ông Nguyễn An Pha chưa được tiến hành. Trong thời gian này ông Nguyễn Thanh Mừng đã tự ý về cơ quan cũ tiếp tục ngồi ghế chủ tịch Hội...
Ngày mai (28.9.2009) Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy bắt đầu cuộc kiểm tra toàn diện đối với Hội VHNT Bình Định bằng hoạt động kiểm tra quy trình khai trừ ông Lê Hoài Lương Chi hội trưởng Chi hội Văn học ra khỏi Hội VHNT Bình Định. Cuộc kiểm tra này được giao Sở Nội vụ tổ chức đoàn thanh tra. Đoàn thanh tra sẽ làm việc với Ban chấp hành và Ban Kiểm tra Hội VHNT Bình Định...

Về việc khai trừ ông Lê Hoài Lương Chi hội trưởng Chi hội Văn học ra khỏi Hội VHNT Bình Định ngay từ ngày 30.7.2009 Ban Chấp hành Chi hội Văn học đã gửi văn bản kiến nghị do Chi hội Phó Chi hội Văn học Trần Quang Khanh thay mặt ký đến các cơ quan chức năng.

CLB Văn học Xuân Diệu xin trích đăng nội dung văn bản này:

"BCH Chi hội Văn học thuộc Hội VHNT Bình Định đã tổ chức cuộc họp để tiếp nhận Thông báo số 93/TB-HVHNT do ông Nguyễn Quốc Hùng Uỷ viên thường vụ Thường trực Hội VNNT Bình Định ký ngày 13.7.2009 về việc khai trừ ông Lê Hoài Lương Chi hội trưởng Chi hội Văn học ra khỏi Hội VHNT Bình Định và giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Hoài Lương có nội dung phản đối Quyết định khai trừ ông ra khỏi Hội.

Các thành viên BCH Chi hội Văn học tham dự họp đã thống nhất phản đối Quyết định về việc khai trừ ông Lê Hoài Lương ra khỏi Hội VHNT Bình Định vì căn cứ để ra quyết định kỷ luật thiếu thuyết phục; quy trình và thủ tục kỷ luật khai trừ hội viên có nhiều điểm bất thường mất dân chủ và mang tính trù dập cá nhân.

  1. Những căn cứ để ra Quyết định kỷ luật thiếu thuyết phục

Theo phát biểu của ông Nguyễn Thanh Mừng trên Báo Gia đình & Xã hội và báo cáo của ông Đào Quý Thạnh Uỷ viên BCH Chi hội Văn học (người tham dự cuộc họp của BCH Hội VHNT Bình Định chiều ngày 10.7) bằng văn bản gửi BCH Chi hội thì Ban Chấp hành Hội VHNT Bình Định đã dựa vào các căn cứ chủ yếu sau đây để biểu quyết khai trừ ông Lê Hoài Lương ra khỏi Hội VHNT Bình Định:

+ Văn bản kiến nghị của Công đoàn cơ quan Thường trực Hội.

+ Văn bản kiến nghị của Ban Kiểm tra Hội.

Hai văn bản này nêu 2 "khuyết điểm" chính của ông Lê Hoài Lương là khiếu kiện kéo dàiviết báo phản ảnh không đúng sự thật về vấn đề minh bạch tài chính trong khoản tiền hỗ trợ sáng tác của lãnh đạo Hội VHNT Bình Định.

Về văn bản thứ nhất hoàn toàn không thể làm căn cứ để xét kỷ luật hội viên vì công đoàn cơ quan Hội chỉ có chức năng trong phạm vi cán bộ nhân viên làm việc tại Văn phòng Hội; ông Lê Hoài Lương không phải là đoàn viên công đoàn của Hội nên văn bản kiến nghị này hoàn toàn không có giá trị làm căn cứ xem xét kỷ luật hội viên.

Về văn bản thứ hai thực chất là sản phẩm của hai ông Văn Thinh (Trưởng ban Kiểm tra) và ông Huỳnh Tấn Phú (uỷ viên Ban Kiểm tra) được hoàn tất ngay trước khi cuộc họp BCH xét kỷ luật ông Lê Hoài Lương diễn ra. Trên thực tế hoàn toàn không có cuộc họp nào của Ban Kiểm tra về việc xét kỷ luật ông Lê Hoài Lương. Điều này ông Mai Thìn và ông Cao Trọng Quế (là 2 uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra đã xác nhận).

Về hai "khuyết điểm" chính là khiếu kiện kéo dàiviết báo phản ảnh không đúng sự thật về vấn đề minh bạch tài chính trong khoản tiền hỗ trợ sáng tác của lãnh đạo Hội VHNT Bình Định mà các văn bản kiến nghị để lãnh đạo Hội ra Quyết định 94 tổng hợp  thành "mắc phải khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình công tác" Ban Chấp hành Chi hội Văn học cho rằng Ban Chấp hành Hội VHNT Bình Định đã vi phạm Luật Khiếu nại tố cáo bằng hành vi trù dập người tố cáo. Mặt khác việc một công dân viết báo đúng hay sai lại thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Báo chí mà người  chịu  trách nhiệm chính là Tổng biên tập tờ báo có đăng bài Ban Chấp hành Hội không có quyền căn cứ vào một bài báo để xem kỷ luật tác giả.

2.  Xét kỷ luật không đúng quy trình thủ tục pháp lý

- Thực tế trong suốt nhiệm kỳ Đại hội vừa qua việc kết nạp khen thưởng hội viên (đây là trường hợp kỷ luật duy nhất) đều xuất phát từ cơ sở đề nghị của chi hội. Song việc xét kỷ luật ông Lê Hoài Lương hoàn toàn không thông qua chi hội BCH chi hội nơi hội viên Lê Hoài Lương đang trực tiếp sinh hoạt công tác.

- Bản thân ông Lê Hoài Lương không hề được phát biểu ý kiến không hề được lãnh đạo Hội nhắc nhở yêu cầu viết kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật.

- BCH Chi hội Văn học do ông Trần Quang Khanh đang được uỷ nhiệm phụ trách Chi hội cho đến nay chưa hề nhận được Quyết định kỷ luật hội viên nào để chấp hành.

Ngoài ra theo thông tin từ ông Lê Hoài Lương BCH Chi hội Văn học nhận thấy các văn bản từ lãnh đạo Hội có sự đảo ngược quy trình: Thông báo khai trừ hội viên Lê Hoài Lương đến toàn thể hội viên được ghi số 93/TB-HVHNT trong khi đó Quyết định gửi cho ông Lê Hoài Lương và các thành viên BCH Hội lại ghi số 94/QĐ-HVHNT. Như vậy có nghĩa là ở Hội VHNT Bình Định đã có 94 hội viên bị kỷ luật(!). Còn nếu vào sổ theo trình tự văn bản thì rõ ràng bản Thông báo đã ký trước Quyết định!

- Căn cứ theo Nghị định 35/TTCP của Thủ tướng Chính phủ về việc xét kỷ luật cán bộ công chức (áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp) thì cấp nào ký Quyết định bổ nhiệm đề bạt thì cấp đó ký quyết định bãi miễn kỷ luật. Trong khi đó ông Lê Hoài Lương được ông Chủ tịch Hội Nguyễn Thanh Mừng ký quyết định công nhận hội viên quyết định bổ nhiệm Chi hội trưởng Chi hội Văn học nhưng khi ký quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi hội thì lại là ông Ủy viên Thường vụ Nguyễn Quốc Hùng!

- Hội VHNT tỉnh Bình Định là một đơn vị sự nghiệp chịu sự điều chỉnh của Nghị định 35/TTCP trong việc xem xét kỷ luật cán bộ công chức. Tuy nhiên những gì mà  BCH VHNT Bình Định đã làm để kỷ luật ông Lê Hoài Lương so với quy trình và thủ tục xét kỷ luật cán bộ công chức quy định tại Nghị định hoàn toàn xa lạ. Nói cách khác BCH Hội VHNT Bình Định đã vi phạm nghiêm trọng Nghị định 35/TTCP của Thủ tướng Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ công chức.

- Nếu Ban chấp  hành Hội  VHNT Bình Định cho rằng đã căn cứ hoàn toàn vào Điều lệ Hội thì tại sao cùng một quy định khen thưởng và kỷ luật giống nhau của điều lệ thì lâu nay việc xét khen thưởng vẫn đưa về các chi hội xem xét đề nghị lên Ban Chấp hành để ra quyết định còn kỷ luật thì chi hội hoàn toàn không biết!

      3. Cuộc họp xét kỷ luật thiếu minh bạch mang tính trù dập cá nhân

- Giấy mời triệu tập BCH Hội ngày 10.7.2009 ghi "bàn về việc chuẩn bị Đại hội" hoàn toàn không đả động gì đến nội dung xét kỷ luật hội viên song nội dung cuộc họp lại là xét kỷ luật hội viên. Hơn nữa cuộc họp đã tiến hành một cách vội vã ngay sau khi lãnh đạo Hội (ông Hoàng Ngọc Đình Phó Chủ tịch) vừa ký giấy cử một số anh em trong BCH Hội và Chi hội Văn học đi thực tế sáng tác ở xã đảo Nhơn Châu sáng 10.7.2009 thì buổi chiều đã triệu tập BCH Hội khai trừ ông Lê Hoài Lương.

- Cuộc họp BCH Hội chiều ngày 10.7.2009 đã tiến hành một cách bất thường lợi dụng sự vắng mặt của 2 thành viên (do Hội thống nhất cử đi công tác) thường xuyên có những tiếng nói phê phán cách làm việc sai trái của Ban Thường vụ Hội là ông Mai Thìn và ông Nguyễn Xuân Nhân để có diễn biến theo chiều hướng có lợi cho ý đồ của một số cá nhân lãnh đạo là đối tượng trong đơn khiếu tố của ông Lê Hoài Lương thời gian qua.

- Việc  lấy ý kiến xét kỷ luật ông Lê Hoài Lương thiếu minh bạch và mang tính áp đặt còn thể  hiện ở chỗ Chủ trì cuộc họp vừa tổ chức bỏ phiếu kín khi không được đồng thuận đã  tiến hành một hình thức khác là ký vào văn bản rồi hợp thức hóa phiếu kín sau.

BCH Chi hội nhận xét:

Ông Lê Hoài Lương là một hội viên hoạt động rất tích cực của Chi hội Văn học thuộc Hội VHNT Bình Định. Riêng ở lĩnh vực sáng tạo văn học tác giả Lê Hoài Lương đã có nhiều tác phẩm có giá trị đạt  giải thưởng cao tại các cuộc thi sáng tác ở Trung ương cũng như đạt giải thưởng Xuân Diệu - Đào Tấn của tỉnh là một cây bút có tài.

Về mặt công tác Chi hội từ cương vị Chi hội phó rồi Chi hội trưởng Chi hội Văn học hiện nay ông Lê Hoài Lương luôn có những  đóng góp tích cực cho hoạt động của Chi hội và Hội được UBND tỉnh tặng bằng khen nhiều năm liền.

Dù trong lối sống đôi lúc có hơi cực đoan cá tính song bản thân ông Lê Hoài Lương luôn có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong tổ chức Hội.

Việc ông Lê Hoài Lương đấu tranh đòi thường trực Hội công khai tài chính là thể hiện tinh thần của hơn 60 hội viên Chi hội Văn học tại Đại hội Chi hội vào giữa năm 2007 (tại Đại hội này nhà thơ Lệ Thu cũng lên tiếng đòi Chủ tịch Hội phải cho công khai tài chính vì suốt 5 năm (2002 - 2007) Hội chưa hề công khai tài chính) chứ không hề mang động cơ cá nhân.

Trong sinh hoạt nhiều năm qua BCH Chi hội Văn học nhận thấy ông Lê Hoài Lương không vi phạm pháp luật cũng như Điều lệ Hội. Việc tổ chức họp BCH Hội VHNT Bình Định rồi quyết định khai trừ ông Lê Hoài Lương với lý do "mắc phải khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình công tác" là việc làm của một thiểu số người thiếu minh bạch và thiếu thuyết phục. Đây là hành vi thiếu tôn trọng chà đạp lên quyền lợi của 65 hội viên và BCH Chi hội Văn học thể hiện rõ dấu hiệu trù dập người khiếu nại tố cáo.

Để thông báo kết quả cuộc họp BCH Chi hội và công bố Quyết định khai trừ Chi hội trưởng Lê Hòai Lương thông qua Thường trực Hội Ban Chấp hành Chi hội  Văn học đã báo cáo gửi  giấy mời lên lãnh đạo Hội triệu tập cuộc họp toàn Chi hội Văn học vào sáng 21.7.2009 nhưng 16 giờ chiều 20.7. 2009 lãnh đạo Hội đã thông báo (bằng điện thọai) không cho họp với lý do tỉnh không cho phép mà không giải thích vì sao. Mặc dù chúng tôi đã tìm cách thông báo hoãn nhưng sáng 21.7.2009 nhiều hội viên vẫn đến văn phòng Hội để tìm hiểu lý do vì sao không cho họp. Trong khi đó lãnh đạo Hội không có mặt điện thọai cũng bị khóa ông Chánh văn phòng Hội thì không giải thích cụ thể. Nhiều Hội viên cao tuổi như: Vân Bích Trương Tham Hà Giao Nguyễn Huy Huỳnh  Kim Bửu...  đề nghị kéo lên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để hỏi cho cụ thể nhưng qua điện thọai làm việc với đồng chí Trưởng ban tuyên giáo Lê Kim Tòan anh Mai Thìn (UV BCH Hội) đã thông báo quyết định của tỉnh là sẽ chỉ đạo Hội thu hồi quyết định khai trừ Lê Hòai Lương việc Chi hội tổ chức họp công bố quyết định là trái với hướng chỉ đạo của tỉnh nên các hội  viên này đã ra về và trông chờ vào thiện chí của lãnh đạo Hội.

Tuy nhiên trong các ngày 24 26.7.2009 ông Nguyễn Thanh Mừng đã có phát biểu trên báo Gia đình & Xã hội và sau đó ông cùng ông Phạm Thành Trai đã viết  bài trên trang web của nhà văn Văn Chinh với lời lẽ biện minh cho hành động sai trái của lãnh đạo Hội và mang tính đả kích xúc phạm đối với nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn gây nhiều bức xúc trong giới văn nghệ sĩ.

Trước tình hình hội viên Hội VHNT Bình Định đang có nhiều bức xúc gây ảnh hưởng không tốt cho phong trào VHNT và cho tỉnh chúng tôi trân trọng kiến nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh xem xét lại toàn bộ tiến trình kỷ luật đối với hội viên Chi hội trưởng Chi hội Văn học Lê Hoài Lương và có ý kiến chỉ đạo để lãnh đạo Hội VHNT Bình Định nghiêm túc kiểm điểm những sai phạm trên; nhanh chóng thu hồi Quyết định kỷ luật và Thông báo kỷ luật khai trừ hội viên Lê Hoài Lương và có động thái phục hồi tư cách cũng như danh dự cho hội viên Chi hội trưởng Chi hội Văn học Lê Hoài Lương."

Huỳnh Ơi

PHẢN BỘI LỜI THỀ

Khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng CSVN trong lễ Kết nạp đảng viên mới hẳn Nguyễn Thanh Mừng đã giơ cao tay tuyên thệ: đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi Đảng và Tổ quốc cần.
Nay Đảng cần điều động đồng chí đến cơ quan khác để ổn định tình hình VHNT tỉnh nhà thì đ/c lại bất tuân.
Sự bất tuân đó nói lên 3 điều:
- Tham quyền cố vị
- Phản bội lời thề
- Cố tình quấy rối
Ba đặc điểm trên đây chỉ có ở những kẻ cơ hội mà xuất phát điểm là từ những danh lợi cá nhân. Người làm VHNT dù ở bất cứ cương vị nào ở bất cứ môi trường nào cũng sáng tác phục vụ nhân dân. có khi gặp hoàn cảnh khó khăn bất lợi càng sáng tác hay hơn.Ví như nhà thơ Khổng Vĩnh Nguyên không gặp cảnh cơ hàn vợ bỏ đi từ khi con còn thơ dại mẹ mù lòa..thì khó sáng tác được những câu thơ hay như:
Mẹ già nhìn cơn gió rừng
Gió lang thang đắng gió lừng khừng bay.
Đề nghị Đoàn thanh tra cần làm rõ tư cách đảng viên của NTM đừng để" một con sâu văn nghệ làm tệ nồi canh".

Hữu Bằng

HOAN NGHÊNH BÀI VIẾT

-Hoan nghênh bài viết thấu tình đạt lý của CLBXD. Chúng ta đang sống trong một xã hội dân chủ văn minh thượng tôn pháp luật nên không thể chấp nhận việc làm mờ ám trù dập của BCH Hội VHNTBĐ mà chủ mưu là ông Chủ tịch Nguyễn Thanh Mừng. Hơn nữa ông Mừng lại là một đảng viên sao lại không chấp hành sự phân công điều động của tổ chức Đảng cấp trên là Thường vụ Tỉnh ủy BĐ. Sự tham quyền cố vị của NTM càng bộc lộ qua việc khai trừ LHL; đồng thời đã được quyết định nhận công tác ở cơ quan khác mà ngày ngày vẫn đến ngồi ỳ ở cơ quan cũ cho thấy nhân cách thiếu tự trọng một cách mù quáng của ông chủ tịch một thời làm mưa làm gió trên vùng đất võ trời văn này.Lẽ nào cái ghế Chủ tịch hội béo bở đến mức NTM quyết không chịu buông?
Rất mong đợt thanh tra lần này sớm làm sáng tỏ mọi việc một cách dứt khoát để anh em VNS BĐ yên tâm sáng tác trong bầu không khí văn nghệ đích thực.

Võ Ngọc Thọ

CHUYỆN BUỒN CƯỜI Ở HỘI VHNT BÌNH ĐỊNH

Từ cuộc họp BCH mở rộng ngày 31-8-2009 ông Nguyễn Thanh Mừng chính thức không còn là chủ tịch HVHNTBĐ nữa. Ông Nguyễn An Pha được BCH Hội VHNTBĐ bầu giữ chức Chủ tịch HVHNTBĐ và thời hạn bàn giao xong hạn chót là ngày 10-9-2009. Thế nhưng sáng ngày 24-9 đến văn phòng Hội tôi gặp các nhà thơ Trịnh Hoài Linh Nguyễn Thanh Xuân Khỗng Vĩnh Nguyên trò chuyện NTX cho biết đến Hội lúc này muốn gặp chủ tịch Hội thì phải nói rõ là chủ tịch nào. Vì hiện nay HVHNTBĐ có tới hai chủ tịch.
Hỏi rõ ra mới biết đ/c Nguyễn Thanh Mừng đến nay vẫn chưa chịu bàn giao vẫn giữ chìa khóa và ghế phòng Chủ tịch Hội.
Khổng Vĩnh Nguyên mới đề xuất ý kiến mà nghe ra rất hợp lý: Chỉ có một cách giải quyết để ổn định tình hình ở HVNBĐ là đưa Cô tạp vụ lên phòng chủ tịch quét dọn sạch sẽ đâu đó tạm thời chờ Đại Hội bầu chủ tịch mới bởi vì Cô tạp vụ không làm việc bằng bút mà làm việc bằng cán chổi...
Trong tình hình Quyết định của Tỉnh ủy BĐ và UBND tỉnh BĐ không có hiệu lực đối với chức vụ Chủ tịch HVHNTBĐ còn NTM với ý chí " một tấc không đi một ly không rời " xem ra ý kiến của nhà thơ Khổng Vĩnh Nguyên không thua gì Gia Cát Lượng.

VNT

tranhanam

Cần nghiêm minh đưa ra ánh sáng

Hoan nghênh việc kiểm tra của Tỉnh với việc Hội khai trừ trái phép nhà văn Lê Hoài Lương.
Văn bản kiến nghị của BCH Chi hội Văn học đã thể hiện rõ ràng quan điểm chung của anh em chi hội về vụ việc này!
Quả thật sau cuộc họp BCH Hội mở rộng được nghe thông báo ông Mừng chính thức thôi giữ chức CT Hội về Ban Tuyên giáo từ 17.8 và đã nhận nhiệm vụ mọi người đã chuẩn bị chờ ĐH diễn ra nhưng hành động chống đối quyết định tiếp tục khiếu kiện của bộ ba ông Mừng - ông Thinh - ông Phú đã thể hiện rõ tinh thần chống đối quyết liệt để bảo vệ ghế cho ông Mừng! Bản thân sự việc đã thể hiện rõ thái độ coi thường tổ chức tham quyền cố vị của ông Mừng. Nên anh em thắc mắc Bình Định tồn tại 2 CT Hội cũng là điều dễ hiểu!
Chúng tôi mong chờ sự công minh sáng suốt của lãnh đạo Tỉnh để làm rõ chân tướng mọi vấn đề làm trong sạch đội ngũ văn nghệ!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2930','esort9isee9ua4bkst69t6kqi1','0','Guest','0','54.92.174.226','2018-08-22 13:01:42','/a186901/kiem-tra-tai-hoi-vhnt-binh-dinh.html')