Kiểm tra quy trình thủ tục xử lý kỷ luật khai trừ hội viên Lê Hoài Lương

Sáng nay (28.9) thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tổ công tác của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy trình thủ tục xử lý kỷ luật khai trừ hội viên của BCH Hội VHNT tỉnh đối với ông Lê Hoài Lương Chi hội trưởng Chi hội Văn học. Tổ công tác có 3 thành viên là cán bộ của Sở Nội vụ đã nghe các phát biểu của các thành viên trong BCH và Ban Kiểm tra Hội VHNT Bình Định về quy trình xét kỷ luật hội viên Lê Hoài Lương.

Theo ý kiến của tổ công tác quy trình xét kỷ luật hội viên Hội VHNT Bình Định dựa vào Điều lệ hội và không theo Nghị định 35 của Thủ tưởng Chính phủ về xét kỷ luật cán bộ công chức.

Tuy nhiên trong suốt nhiệm kỳ qua thực hiện Chương IV Điều 11 Điều lệ Hội "Trường hợp kết nạp và kỷ luật hội viên phải được 2/3 ủy viên BCH tán thành" tất cả các trường hợp kết nạp hội viên khen thưởng hội viên BCH Hội VHNT Bình Định đều buộc các Chi hội phải làm từ cơ sở lên nghĩa là căn cứ vào sự giới thiệu và biểu quyết từ Chi hội để BCH Hội xem xét có hay không "tán thành". Riêng trường hợp kỷ luật độc nhất vô nhị đối với hội viên Lê Hoài Lương BCH Hội đã không làm theo quy trình thông lệ để thực hiện Điều lệ hội này! Ban Chấp hành Hội tự biểu quyết tán thành không tiến hành kiểm điểm hội viên không thông qua biểu quyết của Chi hội!

Về căn cứ để xét kỷ luật Biên bản cuộc họp xét kỷ luật ký ngày 10.7.2009 nêu (xin trích nguyên văn như sau) như sau:

•-          Dù đã có kết luận của thanh tra tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh cố tình khiếu kiện nhằm làm mất uy tín tập thể Hội và các cá nhân lãnh đạo cũng như các cơ quan công quyền.

•-          Ông Lương có những hành vi kéo dài suốt 2 năm chống đối Hội là chi hội trưởng nhưng không điều hành các cuộc họp BCH Chi hội theo ý kiến chỉ đạo được các cuộc họp BCH mở rộng chỉ lái vào ý đồ cá nhân của mình. Gây mất đoàn kết gây khó khăn trong công tác chỉ đạo điều hành chung của Hội.

•-          Ông Lương viết báo đưa ra nhiều thông tin chống đối và bôi bác Ban Thường vụ Hội làm cho độc giả hiểu sai về chính sách phát triển VHNT do UBND tỉnh ban hành.

•-          Ông Lương đến cơ quan hội có lời lẽ và hành vi mất văn hóa gây ảnh hưởng uy tín cơ quan. Ông Lương ngày càng thiếu kỷ cương xúc phạm danh dự lãnh đạo Hội và tỉnh.

(Về căn cứ thứ nhất thứ hai và thứ ba BCH Chi hội Văn học đã nói rõ trong văn bản kiến nghị gửi lãnh đạo tỉnh ngày 30.7.2009 và bài viết "Nghĩ về bài báo không phải chuyện thanh trừng cá nhân" đều đã đăng tải trên blog của CLB Văn học Xuân Diệu. Riêng căn cứ thứ 4 không thể xác định bởi không có bằng chứng ghi âm hoặc biên bản xác nhận của cơ quan chức năng trong khi ông Lê Hoài Lương phủ định cáo buộc này).

Được biết song song với việc kiểm tra thực hiện quy trình thủ tục xử lý kỷ luật khai trừ hội viên Lê Hoài Lương UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban Thường vụ Hội VHNT tỉnh nhiệm kỳ 2002-2007 công khai tài chính của Hội trong nhiệm kỳ (chủ yếu các khoản hỗ trợ sáng tác) đến các ủy viên BCH và toàn thể hội viên có sự tham gia của Ban Kiểm tra Hội. Việc công khai tài chính của Hội phải được hoàn thành và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 5.10.2009!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2930','uou8605vbkak0vd8eds0b87en4','0','Guest','0','54.92.174.226','2018-08-22 13:01:40','/a187267/kiem-tra-quy-trinh-thu-tuc-xu-ly-ky-luat-khai-tru-hoi-vien-le-hoai-luong.html')