Công bố Quyết định giao NSƯT Hoàng Ngọc Đình lãnh đạo Hội VHNT Bình Định

Như tin chúng tôi đã đưa ngày 14.4.2010 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có buổi làm việc với BCH Hội VHNT Bình Định. Tại buổi làm việc với 10 thành viên của BCH (vắng ông Yang Danh) Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe các phát biểu về tình hình hội VHNT Bình Định hiện nay những đề xuất để củng cố Hội VHNT tiến tới Đại hội nhiệm kỳ IV.

Buổi chiều cùng ngày tại trụ sở Hội VHNT Bình Định BCH hội đã có cuộc họp (vắng 3 thành viên: Trần Thị Huyền Trang Phạm Thanh Trì và Yang Danh) để nghe Công bố quyết định về nhân sự lãnh đạo mới của Hội VHNT Bình Định. Ông Lê Văn Minh Giám đốc Sở Nội vụ đã đọc văn bản số 1144 /UBND - NC ngày 14.4.2010 (V/v giải quyết những vấn đề tồn tại của Hội VHNT tỉnh) do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện ký.
N
ội dung văn bản như sau:

"Căn cứ Kết luận số 212 - KL/TU ngày 06/01/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 61 Chủ tịch UBND tỉnh giao ông Hoàng Ngọc Đình Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT tỉnh Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ sau:

•1.    Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định số 777/ Q Đ-CTUBND ngày 14/4/2010 của UBND tỉnh Bình Định v/v giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Ngọc Đình Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT tỉnh Bình Định và hướng dẫn các thủ tục bàn giao nhiệm vụ quản lý điều hành của Hội cho ông Hoàng Ngọc Đình.

•2.    Giao Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT tỉnh chủ trì họp BCH Hội VHNT tỉnh xem xét giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Lượng theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo và theo Điều lệ Hội.

•3.    Giao Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ kết quả thanh tra phối hợp với Sở tài chính công bố và kết luận trả lời công khai (lần cuối) về kết quả hoạt động tài chính của Hội VHNT tỉnh cho ông Lê Hoài Lương và các thành phần liên quan.

Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20 - 4 - 2010.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện."...

Ngay sau đó ông Lê Văn Minh Giám đốc Sở Nội vụ đã đọc Quyết định số 777 /QĐ- CTUBND ngày 14.4.2010 (v/v giao phụ trách Hội VHNT tỉnh Bình Định).

Theo đó giao ông Hoàng Ngọc Đình Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh phụ trách Hội VHNT tỉnh. Nội dung Quyết định số 777 cũng ghi rõ: Quyết định này thay thế Quyết định số 571/QĐ - CTUBND ngày 19.3.2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngay sau cuộc họp Ban Chấp hành dưới sự hướng dẫn của Giám đốc Sở Nội vụ Ban Thường vụ Hội VHNT tỉnh Bình Định cũng đã tiến hành bàn giao nhưng bất thành do ông Nguyễn Thanh Mừng chưa đồng ý.

Tuy vậy chiều ngày 15.4.2010 Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã tổ chức công bố Quyết định số 777 /QĐ- CT UBND ngày 14.4.2010 (v/v giao phụ trách Hội VHNT tỉnh Bình Định) cho toàn thể cán bộ viên chức Văn phòng Hội VHNT tỉnh và hướng dẫn Thường trực Hội làm thủ tục cho ông Hoàng Ngọc Đình - Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT tỉnh đăng ký chữ ký chủ tài khoản và thông báo chức danh chữ ký số điện thoại làm việc của ông Hoàng Ngọc Đình cho các cơ quan đơn vị liên quan.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2930','2ddd6056083ram0r168n71pdr2','0','Guest','0','54.92.174.226','2018-08-22 13:01:48','/a226029/cong-bo-quyet-dinh-giao-nsut-hoang-ngoc-dinh-lanh-dao-hoi-vhnt-binh-dinh.html')