Clip: Giỗ Xuân Diệu lần thứ 25 (1985 - 2010)

Tại Gò Bồi (Phước Hoà Tuy Phước Bình Định) quê ngoại của nhà thơ Xuân Diệu Trung tâm Văn hoá tỉnh Bình Định đã phối hợp với Trung tâm Văn hoá huyện Tuy Phước tổ chức lễ giỗ nhà thơ Xuân Diệu nhân một phần tư thế kỉ ông xa chúng ta! Chúng tôi xin đưa nhanh một số clip ghi lại lễ giỗ này.


Chủ nhiệm CLB Trần Quang Khanh khai mạc lễ giỗ trọng thể.


Nhà nghiên cứu vũ Ngọc Liễn đọc lời tưởng niệm

Sau đó một đêm thơ trang trọng do CLB Xuân Diệu đảm trách đã được tổ chức tại Khu Văn chĩ Tuy Phước nhằm tôn vinh sự nghiệp thi ca của nhà thơ Xuân Diệu. Mọi thông tin về đêm thơ chúng tôi xin phép được cập nhật sau!