Slideshow: Giỗ Xuân Diệu 25 năm

Slide show kỉ niệm 25 năm ngày mất nhà thơ Xuân Diệu tổ chức tại Tuy Phước.

thynguyen81

Kính gửi CLB VHXD!

TN trân trọng thắp nén nhang tưởng nhớ cố nhà thơ tình tài năng Xuân Diệu!