Slideshow: Tổng kết CLB Xuân Diệu

Trong thời gian chờ đợi ảnh đẹp chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh buổi tổng kết 20 năm hoạt động CLB Xuân Diệu trong album của PCN Trần Hà Nam.
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2930','nu5gotk0iu877pm5or595n3p07','0','Guest','0','54.81.110.186','2018-08-19 10:38:47','/a274663/slideshow-tong-ket-clb-xuan-dieu.html')