Slideshow: Tổng kết CLB Xuân Diệu

Trong thời gian chờ đợi ảnh đẹp chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh buổi tổng kết 20 năm hoạt động CLB Xuân Diệu trong album của PCN Trần Hà Nam.