Phóng sự ảnh: Tổng kết 20 năm CLBVH Xuân Diệu

Ảnh của Trần Hoa Khá

clbxuandieu

Mời bấm vào lời bình ở góc trái dưới khung hình slide show!