CLB XUÂN DIỆU CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO

CLBVH XUÂN DIỆU CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO ĐẾN TẤT CẢ HỘI VIÊN VÀ BẠN ĐỌC GẦN XA:
AN KHANG THỊNH VƯỢNG - BÚT LỰC SUNG MÃN - GẶT HÁI THÀNH CÔNG!
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TẾT CỦA CLB:
MỒNG 7 TẾT: GẶP GỠ NHÂN LỄ HẠ NÊU TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH
RẰM THÁNG GIÊNG: THAM GIA TRẠI THƠ CỦA CLB XUÂN DIỆU TRONG NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ IX TẠI ĐỒI THI NHÂN GÀNH RÁNG
XUÂN MỚI - MONG CÁC ANH CHỊ EM CÓ NHIỀU SÁNG TÁC HAY THAM GIA HAI BUỔI SINH HOẠT THƠ LỚN ĐẦU NĂM!