Slideshow Thơ Võ Ngọc Thọ

clbxuandieu

Slideshow do nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hoa Khá - hội viên CLB Xuân Diệu thực hiện!