5 truyện ngắn gần 50 bài thơ

Cùng 4 bức tranh 3 nhạc phẩm và hàng trăm bức ảnh là những gì thu hoạch được của đoàn Hội VHNT Bình Định gồm 15 hội viên dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Vũng Tàu (thuộc Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch) trong thời gian từ ngày 29.3 đến ngày 7.4.2011.

CLB Văn học Xuân Diệu sẽ chọn lọc đăng một số tác phẩm của các tác giả dự trại.